آشنایی با سنگ ها

سنگ های قیمتی چگونه تشکیل می شوند؟

سنگ های قیمتی معدنی در صخره سنگ ها و سنگریزه های مشتق از آنها یافت می شوند. صخره سنگ ها خود از یک یا چند کانی تشکیل شده و به سه نوع آتشفشانی، دگرگونی و رسوبی که در چرخه ای مداوم تکرارپذیر هستند تقسیم می شوند. کانی های جواهر ممکن است در صخره سنگ های موجود در سطح زمین و یا در اعماق آن باشند و یا به علت فرسایش از بستر خود جدا شده و به دریاها و دریاچه ها حمل شوند.

مواد معدنی تحت شرایط مختلف و غالبا در پوسته زمین با عمق ۳ تا ۲۵ مایل شکل می گیرند. تنها دو گونه از سنگ های قیمتی (الماس و زبرجد ) در گوشته زمین که ۸۰٪ از حجم زمین را شامل می شود، تشکیل می گردد. گوشته متشکل از سنگ مذاب به نام ماگما به همراه لایه فوقانی جامد است.

سنگ های آتشفشانی (سنگ های آذرین)

سنگ های آتشفشانی و یا همان سنگ های آذرین با انجماد گدازه های آتشفشانی در سطح یا زیر زمین تشکیل می شوند و یا به حالت رسوبی ته نشین می گردند و یا از تجمع سنگ های فرسوده در زیر زمین مدفون می شوند.

افزایش فشار موجب می شود این مواد مذاب پگماتیکی، به درون و اطراف کانی ها نفوذ کرده و ترکیبات و واکنش شیمیایی با آنها به وجود آورند. سنگ هایی که سنگ های آذرین میزبان آنها هستند عبارتند از: گروه کریسوبریل (chrysoberyl)، تمامی کوارتزها (شامل آمتیست، سیترین و آمترین)، بریل ( زمرد، مورگانایت و آکوامارین )، گارنت، سنگ ماه، آپاتیت ، الماس، لعل، تانزانیت، تورمالین، توپاز و زیرکن.

سنگ های آذرین

سنگ های رسوبی

برخی از سنگ های رسوبی از تراکم و خشک شدن رسوبات تشکیل می شوند. فشاری که لایه های بالایی زمین بر رسوبات زیرین وارد می کند منجر به خروج آب موجود در بین رسوبات شده و حالت سنگی ایجاد می کند. سنگ های رسی نظیر سنگ نمک و سنگ آهک نمونه ای از سنگ های رسوبی هستند که به این شیوه ساخته شده اند. لایه های رسوب یافته ممکن است ظاهر زیبایی داشته و به عنوان سنگ زینتی استفاده گردند. بسیاری از سنگ های اپال در رسوب ها به وجود می آیند.

سنگ های دگرگونیسنگ های دگرگونی

سنگ‌های دگرگونی، سنگ‌هایی هستند که از تغییر شکل سنگ‌های قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار ـ دما) یا شیمیایی و در حالت جامد به‌وجود می‌آیند. ممکن است سنگ های آتشفشانی و یا سنگ های رسوبی در اثر فشار و حرارت به طور کلی تغییر ماهیت دهند و سنگ های دگرگونی حاصل شوند. برخی از این سنگ ها عبارتند از: بریل ، یشم،لاجورد، فیروزه، لعل ، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زیرکن.

سنگ های رسوبی

دیدگاهتان را بنویسید