سنگ قیمتی

طبقه بندی سنگ های قیمتی

سنگ های قیمتی و یا همان سنگ های جواهر، کانی های مناسب مصرف در زینت آلات می باشند. این سنگ ها بسیار زیبا، کمیاب و با دوام هستند. اغلب آن...

ادامه مطلب

تاریخچه سنگ های جواهری

تاریخچه سنگ های جواهری

با نگاهی به تاریخچه سنگ های جواهری به ارزششان در طول تاریخ و داستان های زیادی که درباره آنها وجود دارد پی خواهیم برد. سالیان درازی است ...

ادامه مطلب

سنگ های تراش خورده

سنگ های تراش خورده

برای زیبایی هر چه بیشتر جواهرات از سنگ های تراش خورده استفاده می کنند. سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بسته به نیاز ما و طراحی جواهر مورد نظ...

ادامه مطلب