سنگ قیمتی

طبقه بندی سنگ های قیمتی

سنگ های قیمتی و یا همان سنگ های جواهر، کانی های مناسب مصرف در زینت آلات می باشند. این سنگ ها بسیار زیبا، کمیاب و با دوام هستند. اغلب آن...

ادامه مطلب